manager return
Huachen Chen Huachen Chen
funds managed
33.7%
Walter Price Walter Price
funds managed
33.7%
Brad Slingerlend Brad Slingerlend
funds managed
32.6%
Josh Spencer Josh Spencer
funds managed
36.7%
Di Yao Di Yao
funds managed
39.7%